Przedszkole niepubliczne

Przedszkole niepubliczne

Przedszkole niepubliczne – dobra inwestycja. Wartością dodaną naszego programu wychowania oraz zasadą pracy przedszkola są:

  • Przedszkole niepublicznerozwój dziecka, ukierunkowany na dziedziny zgodne z zainteresowaniami
  • stymulowanie psychicznych zdolności rozwoju emocjonalnego
  • Monitorowanie społecznych i umysłowych mobilności i elastyczności ,
  • kształcenie umiejętności, w zależności od fazy rozwoju dziecka,
  • promowanie opieki zdrowotnej poprzez wspólne z rodzicami wykrywanie grup ryzyka zdrowotnego i społecznego,
  • uniwersalna współpraca między przedszkolem i otoczeniem rodzinnym
  • zorganizowane realizowanie wychowania przy udziale rówieśników,
  • propagowanie zabawy jako głównej formy aktywności dziecka przedszkolnego
  • niezależny i twórczy charakter wychowania dziecka ,
  • pomoc w stworzeniu przez dzieci przez pozytywnego obrazu samego siebie oraz szacunku dla siebie i innych